گورون پشته
مرداد ۲۰, ۱۳۹۳

سرتختی

از آنجا که قریه بیابانک در پیشانی کویر واقع است ومی تواند به عنوان مدخل ورودی کویر محسوب شود با ایجاد امکانات رفاهی از قبیل استراحتگاه های کویری ، حمام های توریستس ، بوفه های بین راهی و… از روستای بیابانک تا دل کویر گردشگران را جلب کرد

  • ومناظر زیبا وبکر طبیعت کویر را در معرض دید علاقه مندان به کویر گردی قرار داد و آنها را سوار بر کاروان های شتر که یاد اور کاروان های راه ابریشم می اشد غرق شعف وحیرت کرد به طوریکه صدای جرس کاروان در خلووت آنها را از خود بی خود کند وبه مبدأ هستی پیوند دهد.
  • گردشگران ببینند که شبهای کویر چه زیباست ، ستاره ها چقدر به زمین نزدیکنند وماه چقدر ماه است!!
  • آنها احساس کنند اکسیژن یعنی چه ! روشن شوند خورشید چیست ، وزن گرما را درک کنند تا سختکوشی مردان غیور وشیر زنان کویری را بستایند .
  • زندگی در کویر را تجربه کنند وبا کوله باری از عشق احساس پاکی گرما شعر شعور ومعرفت آنها را بدرقه خواهیم کرد تا باتلاق کویر در سرتختی مقداری از زمین کویر گود افتاده شاید بشقاب پرنده بزرگ آنجا فرود امده ویا در یاچه ای بوده که آبش را خورشید به سرقت برده است کف آن صاف صاف است به قول بیابانکی ها «مرغونه غلطون واریه »واقعاً دیدنی است شاید به خاطر همین صافی وزیبایی یه آن سرتختی می گویند البته می توانیم معدن گوگرد که در گویش محلی به انجا گوگردی می گویند را هم به آنها نشان بدهیم وآبی سوختن آن را ودیگ به جا مانده از زخمی شدن مقطعی آنرا و…