اعضای شورای اسلامی روستای بیابانک

لیست اعضای شورا و دهیاری روستای بیابانک

محمود رضا کرک آبادی

دهیار

09124310539


تحصیلات .مهندسی مکانیک -مسوول تاسیسات بیمارستان تامین اجتماعی سمنان و عضو نظام مهندسی ساختمان
جهت ارتباط بیشتر می توانید از طریق لینکهای زیر اقدام نمایید

ابوالفضل کرکه آبادی

رییس شورا

09127313246


کارمند بازنشسته بانک سپه سمنان

ابوالفضل کرکه ابادی کارمند بازنشسته بانک سپه سمنان.
جهت ارتباط بیشتر می توانید از طریق لینکهای زیر اقدام نمایید

علی چلویان

عضو شورا

09123328212


توضیح مختصری درباره این عضو شورای اسلامی روستای بیابانک.

دراین بخش می توانید توضیح مختصری از این عضو وفعالیت ایشان را مشاهده نمایید.
جهت ارتباط بیشتر می توانید از طریق لینکهای زیر اقدام نمایید

حسن ملکی

عضو شورا

09127321439


توضیح مختصری درباره این عضو شورای اسلامی روستای بیابانک.

دراین بخش می توانید توضیح مختصری از این عضو وفعالیت ایشان را مشاهده نمایید.
جهت ارتباط بیشتر می توانید از طریق لینکهای زیر اقدام نمایید